Skip to content
Home » Kirjoituksia » Hankkeen vaikuttavuustarina 1

Hankkeen vaikuttavuustarina 1

Vaikuttavuustarina 1

Rajoja ja rakenteita yksinyrittäjän arkeen
teksti: Natasa Anttila

Yrittäjä Veikko Isotalolla oli selkeä näkemys alan tulevaisuudesta ja suunnitelmissa panostaa Hardmakersin kasvuun. Mutta miten? Milloin? Millä resursseilla? Mistä ottaa kehittämiseen vaadittu aika ja energia? Mahdollisuus hypätä mukaan MUUVOn yksinyrittäjien ryhmään tarjosi arkeen ja kehittämiseen rajoja ja rakenteita.

Valmennuksen aluksi tunnistettiin ja sanoitettiin yrittäjän arkea ja päivittäistä liiketoimintaa vaivaavat teemat ja lähdettiin hakemaan vastauksia kolmeen rajattuun kysymykseen:
1. Miten selkeyttää prosesseja?
2. Miten tasapainoilla vanhojen asiakkaiden ja uusasiakashankinnan välillä?
3. Mistä löytää aikaa kaikelle tarvittavalle kehittämiselle arjen vaatimusten keskellä?

Kun haluttu muutoksen suunta oli tiedossa, valittiin muutosten aikaansaamiseksi tarvittavat toimet ja arvioitiin niiden vaatimia resursseja. Monia – niin yksinyrittäjiä kuin työntekijöitä – askarruttavaa ajanhallinnan ongelmaa lähestyttiin itsensä johtamisen kautta. Miten yrittäjä varmistuu tärkeimmän resurssinsa eli oman itsensä laadukkaasta johtamisesta? Tarjotuista työkaluista valikoitui käyttöön kaksi: tekemisen analysointi nelikentän avulla (tärkeät – ei tärkeät – kiireelliset – ei kiireelliset) ja näin priorisoitujen tehtävien seuranta yksinkertaisella tehtävälistalla. Tämän myötä vahvistui tietoisuus siitä, että nykyinen nyt-heti-toimintamalli ja arjen työn jatkuvat keskeytykset eivät kanna pitkälle. Jatkossa kehittämiseen varataan päivä viikossa ja muu aika rutiineille. Selkeästi rakennettu työviikko vapauttaa aikaa kehittämiselle.

Vanhojen ja uusien asiakkaiden väliseen tasapainoiluun ja kehittämistyöhön yrittäjä sai ajatuksia ja suuntaviivoja, joita hän lähtee viemään eteenpäin niille varattuina ajankohtina säännöllisen oman toiminnan analysoinnin ja priorisoitujen tehtävälistojen tuella. MUUVOon käytetty aika auttoi yksinyrittäjää rakentamaan vastuullista liiketoimintaa itsestään huolehtien.

Hardmakers Oy – asiakaslähtöistä siivousta pääkaupunkiseudulla.
https://www.hardmakers.fi/

MUUVO-hankkeen tavoitteena on ollut tuoda uusimaalaisten yritysten arkeen uusia muutosjohtamisen toimintamalleja ja ratkaisuja jatkuvaan oppimiseen. Näin on tuettu yritysten kasvua ja liiketoiminnan uudistamista. Hankkeen kohderyhminä ovat olleet yksin-, mikro- ja pk-yrittäjät.
Hankkeen vaikuttavuutta yleisesti on kyselty hankkeeseen osallistuneilta ja hankkeen valmentajilta.