Skip to content
Project details in English
Projektdetaljer på svenska​

Uusimaalainen yritys -
tule mukaan hankkeeseen!

Osaava henkilöstö on
kilpailukykyisen yrityksen valtti!

Muuttuvassa toimintaympäristössä yrityksesi tärkeä voimavara on monipuolisesti osaava ja osaamistaan kehittävä henkilöstö.

MUUVO tukee uusimaalaisia pk-yrityksiä ottamaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden  liiketoimintansa kilpailueduksi. Työkaluina tässä ovat osaamisen kehittäminen ja muutoshallinta.
MUUVO pilotoi toimintamallia, jossa  henkilöstö syventää osaamistaan itsenäisesti opiskelemalla mikrokursseilla. Itseopiskelu ja  yritysvalmennukset tukevat toisiaan. Yritysvalmennuksissa konkretisoidaan uusia valmiuksia yrityskohtaisiin tavoitteisiin.

Kurssien teemat sisältävät perusteita ja syventävää tietoa kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta. Ne antavat toimintamalleja kestävien ratkaisujen tuomiselle liiketoimintaan. Muutoshallinnan, osaamisen kehittämisen ja johtamisen mikrokurssit antavat valmiuksia henkilöstölle sopeutumaan ja sopeuttamaan työtehtäviään muuttuvan toimintaympäristön mukaisiksi.
Kyseessä on uudenlainen, resurssiviisas työelämälähtöinen osaamisen kehittämisen toimintamalli. Toimintamallissa uutta on se, että samanaikaisesti henkilöstö kehittää osaamistaan itsenäisesti mikrokursseilla ja yritysvalmennuksissa yrityksen tavoitteet istutetaan osaksi uutta osaamista.

Hankkeen toimenpiteet kohdistetaan pilottivaiheessa vantaalaisiin pk-yrityksiin ja levittämisvaiheessa koko Uudenmaan pk-sektoriin sekä yksin- ja mikroyrittäjille.

Lähde mukaan tekemään yrityksestäsi entistä osaavampi ja kyvykkäämpi!