Skip to content

Koulutukset henkilöstölle

Osaava henkilöstö on kilpailukykyisen yrityksen valtti!
Avainasemassa menestyvässä yrityksessä on osaava henkilöstö. Mikrokursseilla henkilöstön osaamista terävöitetään ja pätevöitetään kohtaamaan yrityksen nykyisiä ja  tulevaisuuden osaamistarpeita. 
Mikrokurssit mahdollistavat henkilöstön ammattitaidon ajantasaisen kehittämisen sujuvasti työn lomassa. 
Koulutus rakentuu nopeasti omaksuttavista pienistä kokonaisuuksista, jotka ovat aina avoinna helppokäyttöisessä verkkoympäristössä.
Yritykselle valitaan osaamisen kehittämiseen tai vihreään siirtymään painottunut koulutuspolku. Kummatkin polut sisältävät osaamisen kehittämisen ja vihreän siirtymän teemoja.
Alla esimerkkejä mahdollisista mikrokurssipoluista:

Kestävään kehitykseen painottunut polku

Esimerkki 1:
Vihreä siirtymä vai kestävä kehitys? Mitä tarkoittavat vihreä siirtymä, kestävä kehitys ja vastuullisuus
Vastuullinen liiketoiminta: valmistautuminen ja käytäntö
Vihreä siirtymä – liiketoimintamallin tai tuotannollisen toiminnan muutokset
Muutosjohtaminen 1: Miksi muutosjohtamista, mitä se on? Muutosjohtamisen sudenkuopat.
Muutosjohtaminen 2: Muutos käytännössä. Muutoksen suunnittelu: mitä, kenelle, miksi?

Esimerkki 2:
Vihreä siirtymä vai kestävä kehitys? – Mitä
tarkoittavat vihreä siirtymä, kestävä kehitys
ja vastuullisuus
Vihreä siirtymä ja henkilöstö
Vastuullisuuden raportointi, seuranta ja
toiminnan suunnittelu
Kestävän kehityksen mittarit – Hiilijalanjälki,
hiilikädenjälki, ekologinen reppu
Muutosjohtaminen 1: Miksi muutosjohtamista,
mitä se on? Muutosjohtamisen sudenkuopat
Osaamisen johtaminen 1: Mitä on
osaaminen? Oman ja yrityksen osaamisen
tunnistaminen


Osaamisen kehittämiseen painottunut polku

Esimerkki 1:
Itsensä johtaminen 1: Mitä itsensä johtaminen on?
Osaamisen johtaminen 1: Mitä on osaaminen? Oman ja yrityksen osaamisen tunnistaminen
Vihreä siirtymä – mitä tarkoitetaan vihreällä siirtymällä, kestävällä kehityksellä ja vastuullisuudella.
Vastuullinen liiketoiminta – valmistautuminen ja käytäntö

Esimerkki 2:
Muutosjohtaminen 1: Miksi muutosjohtamista? Muutosjohtamisen
sudenkuopat.
Muutosjohtaminen 2: Muutos käytännössä. Muutoksen suunnittelu: mitä, kenelle, miksi?
Vihreä siirtymä – mitä tarkoitetaan vihreällä siirtymällä, kestävällä kehityksellä ja vastuullisuudella.
Vastuullinen liiketoiminta – valmistautuminen ja käytäntö
Vihreä siirtymä – liiketoimintamallin tai tuotannollisen toiminnan muutokset 

Tutustu valmentajiin ja kouluttajiin tästä.