Skip to content

Valmennukset yrityksille

Ajankohtainen osaaminen tekee yrityksestä kiinnostavan asiakkaidensa silmissä. Asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen vahvistaa työn imua ja luo arvoa asiakkaalle Yrityksen prosessit eivät sammaloidu, vaan niitä kehitetään koko henkilöstön voimin. 

Yritysvalmennukset ovat sisällöltään muutosvalmennuksia, joissa reflektoidaan henkilöstön mikrokursseissa käsiteltyjä aiheita yrityksen ja työtehtävien näkökulmasta. Valmennusten teemat painottuvat valitun painopisteen mukaisesti: joko vihreän siirtymän tai osaamisen kehittämisen näkökulmista. Yrityksen nykytilanne, vahvuudet ja kehityskohteet kartoitetaan aloituspalaverissa.  Valmennussisällöt täsmentyvät yrityskohtaisesti aloituspalaverin pohjalta. Yritysvalmennukset ovat muutaman tunnin pituisia.

Tutustu valmentajiin ja kouluttajiin tästä.

Lähde mukaan tekemään yrityksestäsi entistä osaavampi ja kyvykkäämpi!