Skip to content

MUUVO

Muutosvoimaa osaamisesta

MUUVO edistää pk-yritysten muutoshallintaan ja kestävään kehitykseen  liittyviä prosesseja.

MUUVO-muutospolun avulla yritysten tavoitteisiin päästään osaamisen kehittämisen, muutoshallinnan, kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemoihin keskittyvillä  mikrokursseilla, joista syntyneitä ajatuksia hyödynnytetään ja reflektoidaan yrityskohtaisissa valmennuksissa.

Kyseessä on uudenlainen, resurssiviisas työelämälähtöinen osaamisen kehittämisen toimintamalli, jonka avulla yhdistetään uudella tavalla työntekijöiden yksilöllinen koulutus ja yrityskohtainen valmennus. Toimintamallissa uutta on työntekijöihin ja yrityksen prosesseihin kohdistuvien toimien samanaikaisuus. 

MUUVOssa vahvistetaan työntekijöiden osaamista ja yritysten toimintakulttuuria osaamisen hyödyntämisen ja johtamisen osalta kestävän kehityksen ja vstuullisuuden viitekehyksessä. Hankkeessa hyödynnetään Urbaania kasvua Vantaa -hankkeesta saatuja oppeja ja oivalluksia.

Toimintamalli pilotoidaan Vantaalla ja levitetään pilotoinnin jälkeen Uudellemaalle. Malli toteuttaa Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaa tarjoamalla uudenlaisia, nopeita sekä työntekijöitä että yrityksiä hyödyttäviä koulutus- ja valmennustoteutuksia ja uudistamalla näin uusimaalaisten ihmisten osaamista ja yritysten kilpailukykyä.

Hanke toteutetaan yhteishankkeena yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun, Metropolia ammattikorkeakoulun ja Vantaan kaupungin elinkeinopalveluiden kanssa. Laurea-ammattikorkeakoulu toimii hankkeen koordinaattorina.
Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.

MUUVO-hanke on aktiivisesti toiminnassa 1.10.2021 – 31.8.2023.