Skip to content

Valmentajat ja kouluttajat

Taru Maamies

(DI, TkL), yritysvalmentaja, Laurea-ammattikorkeakoulu

Taru on kokenut ja tuloshakuinen liiketoiminta- ja muutosjohtaja sekä yritysvalmentaja. Tarun vahvuuksia ovat mm. strategialähtöinen liiketoiminnan kehittäminen muutostilanteissa sekä johtamisen, esihenkilötyön ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Tavoitteena motivoitunut, itseohjautuva ja muutoskyvykäs työyhteisö.
MUUVO-hankkeessa Tarun vastuulla ovat osaamisen johtamisen ja osaamisen kehittämisen valmennukset sekä muutoksen hallinta. Tarun taustaan voit perehtyä tarkemmin osoitteessa http://www.linkedin.com/in/tarumaamies

Kari I. Mattila

Yritysvalmentaja, Laurea ammattikorkeakoulu

Kari on auttanut vuosien varrella yli 200 pk-yritystä saavuttamaan paremman kannattavuuden ja tuloksellisuuden. Karin työssä yhdistyvät insinöörin looginen asioiden järjestykseen saaminen sekä inhimillisen puolen huomioiminen. Kokemuksen lisäksi Kari hyödyntää vahvasti tieteellistä tutkimusta, joka tuo sinulle varmuutta tuloksista.
Muutoksen suunnan tunnistaminen ja muutoksen aito aikaansaaminen ovat niitä asioita, joissa Kari on vahva tukijasi.
MUUVO- hankkeessa Karin vastuulla on nimenomaan yritysvalmennus.
Karista pääset lukemaan enemmän https://www.linkedin.com/in/kariimattila/

Perttu Pohjonen

(MMM), kouluttaja, yritysvalmentaja
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Perttu on sitkeä, kokenut ja ratkaisusuuntautunut kestävän kehityksen sanansaattaja, muutoksentekijä ja sparraaja. Hän on saanut kattavan työkokemuksen hankinnoista ja kilpailuttamisesta sekä toimittajayhteistyön kehittämisestä. Vahvuuksina mm. ympäristövastuun ja vastuullisuuden toimeenpano, vastuullisuusraportointi, vastuullinen tuotantoketju, yrityksen ympäristöjärjestelmien rakentaminen ja ympäristöjohtaminen, strateginen suunnittelu ja sen jalkauttaminen.

Kaisa Välivehmas

(FM, pedagogi), kouluttaja, yritysvalmentaja
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kaisa on valmentanut, kouluttanut ja sparrannut mikro- ja pk-yrityksiä eri toimialoilla liiketoiminnan kehittämistarpeiden analysoinnissa ja toiminnan kehittämisessä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä usean vuoden ajan.
Kaisa on loistava kuuntelija ja ydinasioiden kiteyttäjä sekä ratkaisu- ja kehittämiskeinojen aikatauluttaja ja dokumentoija. Hän hakee positiivisen ratkaisukeskeisesti erilaisia vaihtoehtoja toimintatapojen kehittämiseen ja muuttamiseen strategialähtöisesti muuttuvissa toimintaympäristöissä kestävän kehityksen ehdoilla. Kaisalla on myös pitkä kokemus myös rekrytoinnin, työnantajuuden sekä työnantajabrändin kehittämisestä.

Natasa Anttila

tradenomi (YAMK), yritysvalmentaja
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Natasa on digitaalisen liiketoiminnan ja tietosuojan kokenut osaaja. Hänellä on käytännön kokemusta globaalien, monikansallisten ja kotimaisten hankkeiden ja organisaatioiden kehittämisestä, johtamisesta ja valmentamisesta parinkymmenen vuoden ajalta. Hänellä on vahvaa osaamista myös jatkuvasta oppimisesta, digipedagogiikkasta, projektien johtamisesta ja asiakaskokemuksen kehittämisestä.
Valmennettaville Natasa tuo kokeilevan ja uteliaan asenteen ja tukee tiimejä onnistumaan ja oppimaan yhdessä – virheitä arastelematta.
Natasan osaamiseen ja kokemukseen voit tutustua tarkemmin:
linkedin.com/in/natasaanttila

Anne-Mari Raivio

(FM, pedagogi), kouluttaja, yritysvalmentaja
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Anne-Mari on kouluttanut, sparrannut ja innostanut työssä oppimisen pariin niin opiskelijoita korkeakoulumaailmassa kuin yrityskumppaneiden henkilöstöäkin jo usean vuoden ajan. Anne-Marin vahvuutena on myötäinnostuminen, turvallisen ilmapiirin luominen ja ihmisten mukaan saaminen. Hänellä on vahva kokemus työssä oppimisen kehittämisestä ja mahdollistamisesta, fasilitoinnista ja osallistuvien menetelmien hyödyntämisestä moninaisissa projekteissa ja kehittämishankkeissa sekä digipedagogiikasta. Valmennettavilleen hän lupaa kuuntelua, kiteytystä ja keskeneräisyyden kultivoimista.