Skip to content
Home » Kirjoituksia

Kirjoituksia

Yhteisöllinen oppiminen yksinyrittäjän arjessa

Kannattava yrittäjyys edellyttää yrittäjältä ajan hermolla olemista ja jatkuvaa oppimista. Digitalisaatio ja vihreä siirtymä muuttavat asiakastarpeita ja toimintatapoja. Samaan aikaan markkinatilanne sekä tuotteiden ja palveluiden tuotanto- ja jakelukanavat muuttuvat. Menestyäkseen yrittäjän on sopeutettava liiketoimintaansa jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön sekä kysynnän vaihteluihin. Pienessä yrityksessä yrittäjä johtaa omaa ja yrityksensä toimintaa yksin. Tarvittavien kehittämistoimenpiteiden tunnistaminen, niiden käynnistäminen ja läpivientiin… Read More »Yhteisöllinen oppiminen yksinyrittäjän arjessa

MUUVO-hanke päättyi – muuv on!

MUUVO muutosvoimaa osaamisesta -hankkeen koulutus- ja valmennusmallin kulki läpi 165 henkilöä 53 yrityksestä. Hankkeen koulutusosuus toteutettiin itsenäisenä verkko-oppimisena valitulla oppimisalustalla. Hankkeen aikana tehdyt 24 mikrokurssia käsittelivät osaamisen kehittämisen ja johtamisen, itsensä kehittämisen, muutosjohtamisen sekä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen teemoja. Valmennuksissa MUUVOon osallistuneet reflektoivat mikrokursseilla opittua ja nivoivat sitä organisaatioidensa toimintatapoihin ja liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Hankkeen kohderyhminä olivat… Read More »MUUVO-hanke päättyi – muuv on!

Hankkeen vaikuttavuustarina 2

Tukea muutokseen valmistautumiseen Teksti: Natasa Anttila Poclain Hydraulics Oy:n toimitusjohtaja Petteri Vahlsten oli vuoden 2022 keväällä suunnittelemassa konsernin laajuisen globaalin strategian jalkautusta, kun hänelle tiimeineen tarjoutui mahdollisuus liittyä mukaan hankkeeseen. Ajoitus oli täydellinen, teemat mielenkiintoisia ja hinta (= veloitukseton, EU:n tukema hanke) olivat kohdillaan, joten Suomen maatoimiston poclainilaiset lähtivät mukaan MUUVO-polulle.  Heti alussa erityisen osuviksi teemoiksi… Read More »Hankkeen vaikuttavuustarina 2

Hankkeen vaikuttavuustarina 1

Vaikuttavuustarina 1 Rajoja ja rakenteita yksinyrittäjän arkeen teksti: Natasa Anttila Yrittäjä Veikko Isotalolla oli selkeä näkemys alan tulevaisuudesta ja suunnitelmissa panostaa Hardmakersin kasvuun. Mutta miten? Milloin? Millä resursseilla? Mistä ottaa kehittämiseen vaadittu aika ja energia? Mahdollisuus hypätä mukaan MUUVOn yksinyrittäjien ryhmään tarjosi arkeen ja kehittämiseen rajoja ja rakenteita. Valmennuksen aluksi tunnistettiin ja sanoitettiin yrittäjän arkea ja… Read More »Hankkeen vaikuttavuustarina 1

Lähikeskustelut innostivat jakamaan näkökulmia: Jatkuva oppiminen, vastuullisuus ja muutosjohtaminen haastavat pk-yrityksiä

Kirjoittajat:Laura Mattila ja Mira Rajalakso Kolmen pöydän ympärillä innostunut puheensorina täyttää ison kokoustilan 20 minuuttia kerrallaan, kunnes on aika vaihtaa pöytää. Lyhyeiden teema-alustusten jälkeen kolmen pöydän ympärille kokoontuneet ryhmät saivat keskusteltavakseen MUUVO muutosvoimaa osaamisesta -hankkeessa työstettyjä teemoja: jatkuva oppiminen, kestävä kehitys ja vastuullisuus sekä muutosjohtaminen pienten ja keskisuuren yritysten toiminnassa. Sidosryhmille ja hankkeessa mukana oleville yritysedustajille… Read More »Lähikeskustelut innostivat jakamaan näkökulmia: Jatkuva oppiminen, vastuullisuus ja muutosjohtaminen haastavat pk-yrityksiä

Webinaarit esittelivät oppeja ja koppeja MUUVO-polulta

Välitilinpäätös MUUVO muutosvoimaa osaamisesta-hankkeesta Kirjoittajat Mira Rajalakso ja Laura Mattila Marraskuussa 2022 MUUVO muutosvoimaa osaamisesta-hankkeen tiimi järjesti kaksi webinaaria, joissa esiteltiin hankkeessa testattava toimintamalli, sen toteuttamiseen liittyviä ajatuksia ja hankkeen palveluihin osallistuneiden palautteita käydystä MUUVO-polusta. Webinaareissa oli mukana vierailevia puhujia, jotka paneutuivat puheenvuoroissaan jatkuvan oppimisen asioihin ja muutosagenttien rooliin yrityksissä. MUUVO-polku mahdollistaa pk-yrityksille ketterän osaamisen kehittämisen… Read More »Webinaarit esittelivät oppeja ja koppeja MUUVO-polulta

Citius, altius, fortius – Onnistuneen yritysvalmennuksen tunnusmerkit

Kirjoittaja Mika Launikari MUUVO Muutosvoimaa osaamisesta -hanke (ESR 2021-2023) tukee uusimaalaisia yrityksiä niiden muutosjohtamisen ja osaamisen kehittämisen prosesseissa sekä vastuullisuusajattelun vahvistamisessa. MUUVO tarjoaa yritysten tarpeisiin räätälöityä koulutus- ja valmennusmallia. Sen tarkoituksena on parantaa yritysjohdon kyvykkyyttä liiketoiminnan strategisessa johtamisessa sekä henkilöstön osaamista toimia yrityksen tavoitteiden ja muutostarpeiden mukaisesti. MUUVO-hankkeessa uusimaalaisten yritysten kanssa toteutetut 8-12 viikkoa kestäneet koulutus-… Read More »Citius, altius, fortius – Onnistuneen yritysvalmennuksen tunnusmerkit

Miksi ihmeessä mikrokurssille?

Kirjoittaja Taru Maamies Päivitä ja kehitä omaa ja tiimisi osaamista Pk-yrittäjä ja pk-yrityksen avainhenkilö: Eikö kalenteristasi koskaan tahdo löytyä aikaa edes sen kaikkein kriittisimmäksi tunnistamasi osaamisen kehittämiseen? Koetko, että kaupallinen kurssitarjonta on usein varsin kaukana omista arjen haasteistasi? Vai kävikö niin, että palasit kurssilta täynnä intoa ja uusia kehitysajatuksia vain huomataksesi, että arjen kiireessä kurssin aikana… Read More »Miksi ihmeessä mikrokurssille?

Pk-yritysten johdolle hyötyä ulkopuolisesta asiantuntemuksesta

Teksti: Mika Launikari, Laurea-ammattikorkeakoulu MUUVO Muutosvoimaa osaamisesta -hankkeessa (ESR, 2021-2023) on uusimaalaisten pienten ja keskisuurten yritysten ylimmän johdon kanssa selvitetty niiden liiketoiminnan muutostarpeita ja kehittämiskohteita. Yritysten muutosprosesseja on tuettu MUUVO-hankkeen tarjoamalla henkilöstökoulutuksella. Mikrokurssit ja räätälöidyt yritysvalmennukset ovat olleet keino vahvistaa työntekijöiden osaamista. Hankkeessa on samalla myös havaittu, että yritysjohtajat kaipaavat ulkopuolista asiantuntijatukea omaan johtamistyöhönsä.    Pk-yritysten johtajat… Read More »Pk-yritysten johdolle hyötyä ulkopuolisesta asiantuntemuksesta

Kokemuksia mikrokurssien kehittämistyöstä

Teksti | Mika Launikari , Maarit Laihonen , Perttu Pohjonen Mikro-oppiminen osaksi yritysten osaamisen johtamista Pienten ja keskisuurten yritysten johto on yleisesti kiinnostunut tarjoamaan mahdollisuuksia henkilöstön osaamisen kehittymiseen. Yritykset tietävät, että osaamisvaatimukset muuttuvat tulevaisuudessa, mutta se, miten ja mihin suuntaan osaamista kannattaa lähteä kehittämään, ei välttämättä ole niille itsestään selvää. Osaamisen kerryttäminen yritykseen edellyttää suunnitelmallisuutta, yhtenäisiä… Read More »Kokemuksia mikrokurssien kehittämistyöstä