Skip to content
Home » Blogit

Blogit

Miksi ihmeessä mikrokurssille?

Kirjoittaja Taru Maamies Päivitä ja kehitä omaa ja tiimisi osaamista Pk-yrittäjä ja pk-yrityksen avainhenkilö: Eikö kalenteristasi koskaan tahdo löytyä aikaa edes sen kaikkein kriittisimmäksi tunnistamasi osaamisen kehittämiseen? Koetko, että kaupallinen kurssitarjonta on usein varsin kaukana omista arjen haasteistasi? Vai kävikö niin, että palasit kurssilta täynnä intoa ja uusia kehitysajatuksia vain huomataksesi, että arjen kiireessä kurssin aikana… Read More »Miksi ihmeessä mikrokurssille?

Pk-yritysten johdolle hyötyä ulkopuolisesta asiantuntemuksesta

Teksti: Mika Launikari, Laurea-ammattikorkeakoulu MUUVO Muutosvoimaa osaamisesta -hankkeessa (ESR, 2021-2023) on uusimaalaisten pienten ja keskisuurten yritysten ylimmän johdon kanssa selvitetty niiden liiketoiminnan muutostarpeita ja kehittämiskohteita. Yritysten muutosprosesseja on tuettu MUUVO-hankkeen tarjoamalla henkilöstökoulutuksella. Mikrokurssit ja räätälöidyt yritysvalmennukset ovat olleet keino vahvistaa työntekijöiden osaamista. Hankkeessa on samalla myös havaittu, että yritysjohtajat kaipaavat ulkopuolista asiantuntijatukea omaan johtamistyöhönsä.    Pk-yritysten johtajat… Read More »Pk-yritysten johdolle hyötyä ulkopuolisesta asiantuntemuksesta

Kokemuksia mikrokurssien kehittämistyöstä

Teksti | Mika Launikari , Maarit Laihonen , Perttu Pohjonen Mikro-oppiminen osaksi yritysten osaamisen johtamista Pienten ja keskisuurten yritysten johto on yleisesti kiinnostunut tarjoamaan mahdollisuuksia henkilöstön osaamisen kehittymiseen. Yritykset tietävät, että osaamisvaatimukset muuttuvat tulevaisuudessa, mutta se, miten ja mihin suuntaan osaamista kannattaa lähteä kehittämään, ei välttämättä ole niille itsestään selvää. Osaamisen kerryttäminen yritykseen edellyttää suunnitelmallisuutta, yhtenäisiä… Read More »Kokemuksia mikrokurssien kehittämistyöstä

Minkä ilolla oppii, sitä ei hevillä unohda

Viisi vinkkiä verkko-opiskeluun Kirjoittajat: Mika Launikari & Mira Rajalakso, Laurea-ammattikorkeakoulu MUUVO Muutosvoimaa osaamisesta -hankkeessa (ESR 2021-2023) on vantaalaisille ja uusimaalaisille yrityksille kehitetty koulutus- ja valmennusmalli, jolla vahvistetaan yritysten kilpailukykyä kestävässä kehityksessä ja vastuullisuudessa sekä  henkilöstön osaamista ja sen tunnistamista. Koulutus perustuu itseohjautuvaan ja itsenäiseen verkko-opiskeluun digitaalisella oppimisalustalla sekä sitä tukevaan yrityskohtaiseen valmennukseen. Mikrokursseina opiskeltavat sisällöt liittyvät… Read More »Minkä ilolla oppii, sitä ei hevillä unohda

Biila Oy:ssä osaamisen kehittäminen kasvatti liiketoimintaa!

Toimitusjohtaja Aapeli Kallunki ei peittele tyytyväisyyttään siitä, että yritys lähti osaamisen kehittämisen polulle: “Biilan kasvutarinaan osaamisen kehittämisellä, valmentamisella ja sparraamisella on ollut valtava merkitys! Biila näkee vain hyötyjä osallistumisella veloituksettomiin, EU-rahoitteisiin hankepalveluihin. MUUVO-videossa lisää palveluiden annista liiketoimintaan. Kerää oma MUUVO-porukkasi ja ilmoittaudu mukaan MUUVO-koulutuspolulle.

Osaamisen kehittäminen ja olemassaolon tarkoitus haastavat yrityksiä

Kirjoittaja Mira Rajalakso Jatkuvan oppimisen-termi ymmärretään helposti tutkintoon johtavaksi kouluttautumisrumbaksi ja pelkkä ajatuskin muutaman vuoden opiskelusta työn ohella uuvuttaa aikuista työssäkäyvää ihmistä. Jatkuva oppiminen on termi, joka voi sekoittua suorittamiseen. Jatkuvan oppimisen tarkoituksena on tukea ihmisiä tunnistamaan nykyisen osaamistasonsa ja auttaa kehittämään osaamistaan huomioiden työelämän muutoksista johtuvat osaamistarpeet. Jatkuvasta oppimisesta puhutaan nyt laajalti, kun ympäröivän maailman… Read More »Osaamisen kehittäminen ja olemassaolon tarkoitus haastavat yrityksiä

Palasteltu mikro-oppiminen tukee työelämäoppimista

Teksti: Mika Launikari, Laurea-ammattikorkeakoulu MUUVO edistää pienten ja keskisuurten yritysten kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän muutoshallinnan prosesseja mikrokursseilla ja räätälöidyillä valmennuksilla. Hankkeen palvelut tuovat mikro-oppimisen työpaikoille ja tarjoavat työntekijöille työpäivän aikana mahdollisuuden suorittaa verkko-oppimisympäristössä olevia lyhytkestoisia kursseja ammattitaidon vahvistamiseksi. Mikrokurssit käsittelevät kestävää kehitystä, vihreää siirtymää, vastuullisuutta, muutosjohtamista, osaamisen kehittämistä ja itsensä johtamista. Kurssien sisällöt ja niihin… Read More »Palasteltu mikro-oppiminen tukee työelämäoppimista

MUUVOn muutospolku vie kohti tulevaisuuden osaamista

Osaamisen terävöittäminen niin henkilöstössä kuin johdossakin kestävän kehityksen viitekehyksessä on innostanut yli 30 vantaalaista yritystä MUUVOn tarjoamalle muutospolulle. MUUVO-muutospolun koulutus- ja valmennussisällöt pohjautuvat osaamiskartoitukseen ja muutospolulla mukana olevien yritysten alkuselvitykseen. Se tehtiin Uudellamaalla loppuvuodesta 2021. Kartoituksessa selvitettiin yritysten nykyiset ja tulevat osaamistarpeet, koronapandemian vaikutus liiketoimintaan ja, miten kestävän kehityksen tavoitteet on otettu huomioon. Kartoitukseen vastanneiden 43… Read More »MUUVOn muutospolku vie kohti tulevaisuuden osaamista

Henkilöstön kouluttaminen – kulu vai investointi?

Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat -podcastin jaksossa “En ehdi miettiä työntekijöiden osaamisen kehittämistä” – esimiesten kootut selitykset puretaan myytti siitä, että kiire olisi syynä siihen, ettei yritys pystyisi keskittymään henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Podcastissa tuodaan esille monia koulutusta puoltavia näkökulmia esimerkiksi osaamisen kehittämisen merkitys yrityskasvussa. Hankeasiantuntija Juha Leskisen toimittamassa jaksossa toimitusjohtaja Heikki Havusela, Elfving Oy, painottaa, että osaamisen kehittäminen … Read More »Henkilöstön kouluttaminen – kulu vai investointi?

Mikro-oppiminen ja täsmäslotit oppimisen tehokeinoina

Tutkintoon tähtääville koulutuksille on paikkansa, mutta työpaikoilla tarvitaan myös toisenlaisia koulutus- ja oppimismahdollisuuksia. Viime aikoina on havahduttu laajemmin työelämälähtöiseen oppimiseen, esimerkiksi täsmäoppimiseen työnantajan järjestämässä koulutuksessa. Työnantajan näkökulmasta on toivottavaa, että oppiminen tapahtuisi arkisesti työyhteisöissä ja työpaikoilla. Lyhyt pysähtyminen ja osallistuminen koulutukseen tuovat parempia tehoja työhön kuin monen tunnin kestävät koulutukset. Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat -podcastin jaksossa Koulutus… Read More »Mikro-oppiminen ja täsmäslotit oppimisen tehokeinoina