Skip to content
Home » Kirjoituksia » Hankkeen vaikuttavuustarina 2

Hankkeen vaikuttavuustarina 2

Tukea muutokseen valmistautumiseen

Teksti: Natasa Anttila

Poclain Hydraulics Oy:n toimitusjohtaja Petteri Vahlsten oli vuoden 2022 keväällä suunnittelemassa konsernin laajuisen globaalin strategian jalkautusta, kun hänelle tiimeineen tarjoutui mahdollisuus liittyä mukaan hankkeeseen. Ajoitus oli täydellinen, teemat mielenkiintoisia ja hinta (= veloitukseton, EU:n tukema hanke) olivat kohdillaan, joten Suomen maatoimiston poclainilaiset lähtivät mukaan MUUVO-polulle. 

Heti alussa erityisen osuviksi teemoiksi tunnistettiin 

  • itsensä johtaminen, erityisesti oman ajankäytön hallinta
  • muutokseen valmistautuminen – olihan merkittävä strategiamuutos tulossa, asiakaskunnan muutos meneillään ja osaamispula tunnistettu

Valmennuskokonaisuus muodostettiin mikrokursseista ja kahdesta lähivalmennuksesta. Ensimmäisen valmennusjakson jälkeen oli selvää, että koko tiimillä oli selkeä kuva omasta roolistaan ja vastuistaan ja he sitoutuivat valmennukseen. Käytännössä tämä tarkoitti aktiivista keskustelua, tunnollista mikrokurssikokonaisuuksien tekemistä – ajankäytön haasteista ja mikrojen ensimmäisten versioiden keskeneräisyydestä huolimatta – ja rakentavaa palautetta MUUVO-hankkeen sisällöstä ja toteutuksesta. Osallistujat arvostivat sitä, että johto oli mukana ja antoi ja järjesti aikaa valmennukselle. Itsenäisesti toteutetut mikrokurssit herättivät ajatuksia, joita lähivalmennuksessa jalostettiin keskustellen ja yhteisen kokemuksen päälle rakentaen.  Arjessa ideat ja keskustelut ovat jatkaneet eloaan konkreettisina käytänteinä.

Viimeisen valmennuksen jälkeen ryhmä kokoontui vielä keskustelemaan valmennuksen vaikuttavuudesta. Osallistujat ymmärrettävästi kertoivat, että merkittävimmät vaikutukset jäävät nähtäviksi tulevaisuudessa, mutta jo heti oli tunnistettavissa pieniä positiivisia sysäyksiä.

Tiedon ja osaamisen jakaminen on lisääntynyt hyvin uusien käytänteiden myötä, muutokselle on annettu ja otettu aikaa, oman ajankäytön hallintaan ja vireystilojen ymmärtämiseen on saatu uusia työkaluja ja ymmärrystä.

Uudistettu strategia suuntaa toimintaa uudelleen ja sen vääjäämättä mukanaan tuoma muutos on helpompi hahmottaa ja omaksua MUUVO-polun myötä eli hankkeen tarjoama koulutus- ja valmennusmalli antoi valmiuksia muutokseen ja sen käsittelemiseen. 

Poclain Hydraulics Oy on hydraulisten, mekaanisten ja elektronisten laitteiden, komponenttien, systeemien ja niihin liittyvien oheistuotteiden Suomen tytäryhtiö, joka markkinointi ja myy yrityksen tuotteita sekä tarjoaa tuotteisiin liittyviä palveluja ja antaa teknistä tukea.  poclain-hydraulics.com/