Skip to content
Home » Kirjoituksia

Kirjoituksia

Minkä ilolla oppii, sitä ei hevillä unohda

Viisi vinkkiä verkko-opiskeluun Kirjoittajat: Mika Launikari & Mira Rajalakso, Laurea-ammattikorkeakoulu MUUVO Muutosvoimaa osaamisesta -hankkeessa (ESR 2021-2023) on vantaalaisille ja uusimaalaisille yrityksille kehitetty koulutus- ja valmennusmalli, jolla vahvistetaan yritysten kilpailukykyä kestävässä kehityksessä ja vastuullisuudessa sekä  henkilöstön osaamista ja sen tunnistamista. Koulutus perustuu itseohjautuvaan ja itsenäiseen verkko-opiskeluun digitaalisella oppimisalustalla sekä sitä tukevaan yrityskohtaiseen valmennukseen. Mikrokursseina opiskeltavat sisällöt liittyvät… Read More »Minkä ilolla oppii, sitä ei hevillä unohda

Biila Oy:ssä osaamisen kehittäminen kasvatti liiketoimintaa!

Toimitusjohtaja Aapeli Kallunki ei peittele tyytyväisyyttään siitä, että yritys lähti osaamisen kehittämisen polulle: “Biilan kasvutarinaan osaamisen kehittämisellä, valmentamisella ja sparraamisella on ollut valtava merkitys! Biila näkee vain hyötyjä osallistumisella veloituksettomiin, EU-rahoitteisiin hankepalveluihin. MUUVO-videossa lisää palveluiden annista liiketoimintaan. Kerää oma MUUVO-porukkasi ja ilmoittaudu mukaan MUUVO-koulutuspolulle.

Osaamisen kehittäminen ja olemassaolon tarkoitus haastavat yrityksiä

Kirjoittaja Mira Rajalakso Jatkuvan oppimisen-termi ymmärretään helposti tutkintoon johtavaksi kouluttautumisrumbaksi ja pelkkä ajatuskin muutaman vuoden opiskelusta työn ohella uuvuttaa aikuista työssäkäyvää ihmistä. Jatkuva oppiminen on termi, joka voi sekoittua suorittamiseen. Jatkuvan oppimisen tarkoituksena on tukea ihmisiä tunnistamaan nykyisen osaamistasonsa ja auttaa kehittämään osaamistaan huomioiden työelämän muutoksista johtuvat osaamistarpeet. Jatkuvasta oppimisesta puhutaan nyt laajalti, kun ympäröivän maailman… Read More »Osaamisen kehittäminen ja olemassaolon tarkoitus haastavat yrityksiä

Palasteltu mikro-oppiminen tukee työelämäoppimista

Teksti: Mika Launikari, Laurea-ammattikorkeakoulu MUUVO edistää pienten ja keskisuurten yritysten kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän muutoshallinnan prosesseja mikrokursseilla ja räätälöidyillä valmennuksilla. Hankkeen palvelut tuovat mikro-oppimisen työpaikoille ja tarjoavat työntekijöille työpäivän aikana mahdollisuuden suorittaa verkko-oppimisympäristössä olevia lyhytkestoisia kursseja ammattitaidon vahvistamiseksi. Mikrokurssit käsittelevät kestävää kehitystä, vihreää siirtymää, vastuullisuutta, muutosjohtamista, osaamisen kehittämistä ja itsensä johtamista. Kurssien sisällöt ja niihin… Read More »Palasteltu mikro-oppiminen tukee työelämäoppimista

MUUVOn muutospolku vie kohti tulevaisuuden osaamista

Osaamisen terävöittäminen niin henkilöstössä kuin johdossakin kestävän kehityksen viitekehyksessä on innostanut yli 30 vantaalaista yritystä MUUVOn tarjoamalle muutospolulle. MUUVO-muutospolun koulutus- ja valmennussisällöt pohjautuvat osaamiskartoitukseen ja muutospolulla mukana olevien yritysten alkuselvitykseen. Se tehtiin Uudellamaalla loppuvuodesta 2021. Kartoituksessa selvitettiin yritysten nykyiset ja tulevat osaamistarpeet, koronapandemian vaikutus liiketoimintaan ja, miten kestävän kehityksen tavoitteet on otettu huomioon. Kartoitukseen vastanneiden 43… Read More »MUUVOn muutospolku vie kohti tulevaisuuden osaamista

Henkilöstön kouluttaminen – kulu vai investointi?

Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat -podcastin jaksossa “En ehdi miettiä työntekijöiden osaamisen kehittämistä” – esimiesten kootut selitykset puretaan myytti siitä, että kiire olisi syynä siihen, ettei yritys pystyisi keskittymään henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Podcastissa tuodaan esille monia koulutusta puoltavia näkökulmia esimerkiksi osaamisen kehittämisen merkitys yrityskasvussa. Hankeasiantuntija Juha Leskisen toimittamassa jaksossa toimitusjohtaja Heikki Havusela, Elfving Oy, painottaa, että osaamisen kehittäminen … Read More »Henkilöstön kouluttaminen – kulu vai investointi?

Mikro-oppiminen ja täsmäslotit oppimisen tehokeinoina

Tutkintoon tähtääville koulutuksille on paikkansa, mutta työpaikoilla tarvitaan myös toisenlaisia koulutus- ja oppimismahdollisuuksia. Viime aikoina on havahduttu laajemmin työelämälähtöiseen oppimiseen, esimerkiksi täsmäoppimiseen työnantajan järjestämässä koulutuksessa. Työnantajan näkökulmasta on toivottavaa, että oppiminen tapahtuisi arkisesti työyhteisöissä ja työpaikoilla. Lyhyt pysähtyminen ja osallistuminen koulutukseen tuovat parempia tehoja työhön kuin monen tunnin kestävät koulutukset. Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat -podcastin jaksossa Koulutus… Read More »Mikro-oppiminen ja täsmäslotit oppimisen tehokeinoina

Voiko organisaation muutos tapahtua itseohjautuvasti?

Työelämän jatkuvasta muutoksesta ja organisaatioiden yhä kiihtyvästä muutostarpeesta on kirjoitettu jo lähes kyllästymiseen asti. Samanaikaisesti itseohjautuvuus on noussut johtamisen ja esimiestyön kuumaksi puheenaiheeksi. Näiden kahden asian yhteensovittaminen johtamistyössä ei kuitenkaan aina tapahdu itsestään ja ongelmitta. Miten ja millä edellytyksillä organisaatioiden kehittymisen edellyttämä jatkuva muutos on mahdollista itseohjautuvissa organisaatioissa? Toimin yritysvalmentajana Laureassa käynnissä olevissa tutkimus- ja kehityshankkeissa.… Read More »Voiko organisaation muutos tapahtua itseohjautuvasti?

Right?

Väärässä olemisen taito – muutosvoiman johtotähti?

Annatko itsellesi mahdollisuuden olla väärässä? Harva antaa. Meihin vaikuttava oikeana olemisen, virheitä kaihtavan ja itsensä suojelemisen kulttuuri on esteenä rehelliselle kommunikaatiolle, uuden oppimiselle ja avoimelle muutokselle. Voiko uuden oppimista tapahtua ja avointa muutosta olla ilman rehellistä kommunikaatiota? Väärässä olemisen mahdollisuuden salliminen yksilötasolla ja organisaatiossa avaa ovia uusille näkökulmille ja sieltä uudenlaisen tekemisen juurille. Se on sitä,… Read More »Väärässä olemisen taito – muutosvoiman johtotähti?

Älä jätä tätä investointia tekemättä!

Yritysten muutosvoiman juuret lähtevät henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja samanaikaisesta yrityksen osaamisen johtamisen vahvistamisesta. MUUVOn tarkoituksena on saada henkilöstön osaamisen vahvistaminen yrityksen muutoskyvykkyyden ja liiketoiminnan uudistumisen käyttövoimaksi. Osaava yritys kykenee ketterästi vastaamaan toimintaympäristön erilaisiin muutostilanteisiin. Pilotointivaihe käynnistyi vuoden alusta! Tule mukaan  hankkeeseen – ilmoittaudu muuvo@laurea.fi MUUVO syntyi Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa (UKV) tehdyistä oivalluksista siitä, että henkilöstön… Read More »Älä jätä tätä investointia tekemättä!