Skip to content
Home » Kirjoituksia

Kirjoituksia

MUUVOn muutospolku vie kohti tulevaisuuden osaamista

Osaamisen terävöittäminen niin henkilöstössä kuin johdossakin kestävän kehityksen viitekehyksessä on innostanut yli 30 vantaalaista yritystä MUUVOn tarjoamalle muutospolulle. MUUVO-muutospolun koulutus- ja valmennussisällöt pohjautuvat osaamiskartoitukseen ja muutospolulla mukana olevien yritysten alkuselvitykseen. Se tehtiin Uudellamaalla loppuvuodesta 2021. Kartoituksessa selvitettiin yritysten nykyiset ja tulevat osaamistarpeet, koronapandemian vaikutus liiketoimintaan ja, miten kestävän kehityksen tavoitteet on otettu huomioon. Kartoitukseen vastanneiden 43… Read More »MUUVOn muutospolku vie kohti tulevaisuuden osaamista

Henkilöstön kouluttaminen – kulu vai investointi?

Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat -podcastin jaksossa “En ehdi miettiä työntekijöiden osaamisen kehittämistä” – esimiesten kootut selitykset puretaan myytti siitä, että kiire olisi syynä siihen, ettei yritys pystyisi keskittymään henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Podcastissa tuodaan esille monia koulutusta puoltavia näkökulmia esimerkiksi osaamisen kehittämisen merkitys yrityskasvussa. Hankeasiantuntija Juha Leskisen toimittamassa jaksossa toimitusjohtaja Heikki Havusela, Elfving Oy, painottaa, että osaamisen kehittäminen … Read More »Henkilöstön kouluttaminen – kulu vai investointi?

Mikro-oppiminen ja täsmäslotit oppimisen tehokeinoina

Tutkintoon tähtääville koulutuksille on paikkansa, mutta työpaikoilla tarvitaan myös toisenlaisia koulutus- ja oppimismahdollisuuksia. Viime aikoina on havahduttu laajemmin työelämälähtöiseen oppimiseen, esimerkiksi täsmäoppimiseen työnantajan järjestämässä koulutuksessa. Työnantajan näkökulmasta on toivottavaa, että oppiminen tapahtuisi arkisesti työyhteisöissä ja työpaikoilla. Lyhyt pysähtyminen ja osallistuminen koulutukseen tuovat parempia tehoja työhön kuin monen tunnin kestävät koulutukset. Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat -podcastin jaksossa Koulutus… Read More »Mikro-oppiminen ja täsmäslotit oppimisen tehokeinoina

Voiko organisaation muutos tapahtua itseohjautuvasti?

Työelämän jatkuvasta muutoksesta ja organisaatioiden yhä kiihtyvästä muutostarpeesta on kirjoitettu jo lähes kyllästymiseen asti. Samanaikaisesti itseohjautuvuus on noussut johtamisen ja esimiestyön kuumaksi puheenaiheeksi. Näiden kahden asian yhteensovittaminen johtamistyössä ei kuitenkaan aina tapahdu itsestään ja ongelmitta. Miten ja millä edellytyksillä organisaatioiden kehittymisen edellyttämä jatkuva muutos on mahdollista itseohjautuvissa organisaatioissa? Toimin yritysvalmentajana Laureassa käynnissä olevissa tutkimus- ja kehityshankkeissa.… Read More »Voiko organisaation muutos tapahtua itseohjautuvasti?

Right?

Väärässä olemisen taito – muutosvoiman johtotähti?

Annatko itsellesi mahdollisuuden olla väärässä? Harva antaa. Meihin vaikuttava oikeana olemisen, virheitä kaihtavan ja itsensä suojelemisen kulttuuri on esteenä rehelliselle kommunikaatiolle, uuden oppimiselle ja avoimelle muutokselle. Voiko uuden oppimista tapahtua ja avointa muutosta olla ilman rehellistä kommunikaatiota? Väärässä olemisen mahdollisuuden salliminen yksilötasolla ja organisaatiossa avaa ovia uusille näkökulmille ja sieltä uudenlaisen tekemisen juurille. Se on sitä,… Read More »Väärässä olemisen taito – muutosvoiman johtotähti?

Älä jätä tätä investointia tekemättä!

Yritysten muutosvoiman juuret lähtevät henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja samanaikaisesta yrityksen osaamisen johtamisen vahvistamisesta. MUUVOn tarkoituksena on saada henkilöstön osaamisen vahvistaminen yrityksen muutoskyvykkyyden ja liiketoiminnan uudistumisen käyttövoimaksi. Osaava yritys kykenee ketterästi vastaamaan toimintaympäristön erilaisiin muutostilanteisiin. Pilotointivaihe käynnistyi vuoden alusta! Tule mukaan  hankkeeseen – ilmoittaudu muuvo@laurea.fi MUUVO syntyi Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa (UKV) tehdyistä oivalluksista siitä, että henkilöstön… Read More »Älä jätä tätä investointia tekemättä!