Skip to content
Home » Kirjoituksia » MUUVOn muutospolku vie kohti tulevaisuuden osaamista

MUUVOn muutospolku vie kohti tulevaisuuden osaamista

Osaamisen terävöittäminen niin henkilöstössä kuin johdossakin kestävän kehityksen viitekehyksessä on innostanut yli 30 vantaalaista yritystä MUUVOn tarjoamalle muutospolulle.

MUUVO-muutospolun koulutus- ja valmennussisällöt pohjautuvat osaamiskartoitukseen ja muutospolulla mukana olevien yritysten alkuselvitykseen. Se tehtiin Uudellamaalla loppuvuodesta 2021. Kartoituksessa selvitettiin yritysten nykyiset ja tulevat osaamistarpeet, koronapandemian vaikutus liiketoimintaan ja, miten kestävän kehityksen tavoitteet on otettu huomioon. Kartoitukseen vastanneiden 43 yrityksen vastauksista ilmeni, että yrityksissä nykyinen osaaminen vaatii terävöittämistä ja tulevaisuuden taitojen ennakointia. Vastauksista selvisi, että suurella osalla vastanneista ei ollut henkilöstön koulutussuunnitelmaa. Sen sijaan kestävän kehityksen ratkaisuja on pyritty laajalti ottamaan käyttöön. Vastanneet ilmoittivat kaipaavansa lisää informaatiota hankinnoista, energian ja materiaalien käytöstä ja liikkumiseen liittyvistä ratkaisuista liiketoiminnassaan.

Näihin teemoihin tarjotaan työelämälähtöistä koulutus- ja valmennuspakettia. MUUVO-muutospolulla pilotoidaan mallia, jossa henkilöstön mikrokurssit ja yritysvalmennukset toteutetaan rinnakkain siten, että mikrokursseilla saatuja oppeja syvennetään yritysvalmennuksissa. Tämä tukee yrityksen tavoitteiden saavuttamista. Mikrokursseissa käytetään verkko-oppimisalustaa, jotta se mahdollistaisi ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Yksi mikrokurssi sisältää vähintään yhden ja enintään viisi moduulia, joissa jokaisessa moduulissa paneudutaan yhteen aiheeseen. Mikrokurssit eivät johda tutkintoihin, mutta niiden avulla on mahdollista laajentaa tietämystään valitusta aiheesta ja saada tietoa, miten syventää sitä. Yritysvalmennuksissa paneudutaan yrityksen toivomaan kasvusuuntaan ja reflektoidaan mikrokursseilla opittua. Yritysvalmennuksia on tarjolla kolme noin kahden tunnin valmennusta.
MUUVO-muutospolun rakenne:

Hankkeessa neljä oman alansa osaavaa asiantuntijaa fasilitoivat ja sparraavat yksilöitä ja yrityksiä toteuttamaan tulevaisuuden visionsa. Osaamisen kehittämisen, itsensäjohtamisen ja muutoshallinnan koulutuksista ja valmennuksista vastaavat yritysvalmentaja (DI, TkL) Taru Maasilta ja koulutuksen ja työelämän asiantuntija (FT, KTM) Mika Launikari. Kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän teemoista kouluttavat ja valmentavat Marko Korkeakoski (KTM) ja Perttu Pohjonen (MMM). Hanke toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Vantaan kaupungin elinkeinopalveluiden yhteistyössä.

Vantaalla mallia pilotoidaan keväästä 2022 alkaen ja se levitetään Uudellemaalle syksystä 2022 alkaen.