Skip to content
Home » Kirjoituksia » Minkä ilolla oppii, sitä ei hevillä unohda

Minkä ilolla oppii, sitä ei hevillä unohda

Viisi vinkkiä verkko-opiskeluun

Kirjoittajat: Mika Launikari & Mira Rajalakso, Laurea-ammattikorkeakoulu
MUUVO Muutosvoimaa osaamisesta -hankkeessa (ESR 2021-2023) on vantaalaisille ja uusimaalaisille yrityksille kehitetty koulutus- ja valmennusmalli, jolla vahvistetaan yritysten kilpailukykyä kestävässä kehityksessä ja vastuullisuudessa sekä  henkilöstön osaamista ja sen tunnistamista. Koulutus perustuu itseohjautuvaan ja itsenäiseen verkko-opiskeluun digitaalisella oppimisalustalla sekä sitä tukevaan yrityskohtaiseen valmennukseen. Mikrokursseina opiskeltavat sisällöt liittyvät monipuolisesti kestävän kehityksen, vihreän siirtymän ja vastuullisuuden teemoihin sekä itsensä johtamisen, osaamisen kehittämisen ja muutoshallinnan aiheisiin.

Jatkuvan oppimisen hengessä MUUVO-hanke vastaa työelämässä olevan aikuisväestön tarpeisiin kehittää ja uudistaa osaamistaan työuran eri vaiheissa. Hankkeessa korostetaan sitä, että oppiminen on aina yksilöllistä, vaatii aktiivisuutta oppijalta, etenee vaiheittain ja rakentuu aiemmin opitun päälle.

MUUVOssa on havaittu, että oppilaitosten tarjoamaan perinteiseen lähiopetukseen tottuneille opiskelu verkkoympäristössä on monelle työssä olevalle aikuiselle kokonaan uudenlainen tapa oppia. Kaikilla ei välttämättä ole aiempaa kokemusta digitaalisista oppimisalustoista, joista on tulossa yhä tärkeämpi kanava lyhytkestoisten ja sisällöllisesti tarkkarajaisten mikrokurssien suorittamiseen.

”Vaikka yksittäisen MUUVO-mikrokurssin tekemiseen menee keskimäärin vain se noin tunti, ei sitä aina ole mahdollista suorittaa yhdellä istumalla työpäivän aikana.”

Oppimisalustaan liittyvien teknisten aspektien lisäksi MUUVO-hankkeessa on todettu, että lyhyenkin mikrokurssin on sisällöllisesti ja toteutustavaltaan oltava henkilöä kiinnostava ja häntä ammatillisesti palveleva. Lisäksi useamman mikrokurssin valikoimasta on kyettävä tarjoamaan sellainen kurssiyhdistelmä, joka aidosti motivoi ja innostaa tekijäänsä.

MUUVO-hankekokemuksen pohjalta onkin kehitetty viisi vinkkiä verkko-opiskeluun. Vinkkien tarkoituksena on kannustaa työssä olevia aikuisia rohkeasti kokeilemaan opiskelua digitaalisilla alustoilla ja tutustumaan niiden monipuoliseen opetustarjontaan.

 1. Kiinnostu uusista asioista, aiheista ja ilmiöistä verkko-opintoina
  Ole avoin ja utelias. Kiinnostuksesi kohde voi liittyä suoraan nykyisiin työtehtäviisi, mutta myös harrastuksiisi tai vapaa-aikaasi. Kun olet löytänyt sopivan työpaikalla tarvittavaa osaamista täydentävän verkkokurssin tai -koulutuksen Suomesta tai maailmalta, keskustele ja sovi esihenkilösi kanssa siihen osallistumisesta.
 2. Valmistaudu verkko-opiskeluun ja virkistä oppimistaitosi
  Kun olet ilmoittautunut verkkokurssille ja tullut sille hyväksytyksi, selvitä, mitä opiskelu käytännössä tarkoittaa ja mitä kaikkea se sinulta edellyttää. Pyydä lisätietoja, jos jokin on epäselvää. Varmista, että verkkoympäristöön saamasi käyttäjätunnukset toimivat ja että hahmotat sen, miten oppimisalustalla toimitaan. Jos edellisestä opiskelukerrastasi on jo aikaa, palauta mieliin, mikä on sinulle luontainen ja luonteva tapa oppia.
 3. Aseta tavoitteet ja sitoudu opiskeluun
  Jotta saat verkko-opinnoistasi parhaan mahdollisen hyödyn, on tärkeää asettaa konkreettisia, mutta realistisia tavoitteita omalle opiskelulle. Varsinkin pidempikestoisissa verkkokoulutuksissa isommat tavoitteet kannattaa purkaa pienemmiksi osatavoitteiksi. Lyhytkestoisemmissa verkkokursseissa tavoitteita on luonnollisesti vähemmän. Tavoitteet sekä ohjaavat opiskeluasi ja sitouttavat siihen sekä motivoivat sinua opinnoissasi eteenpäin. Kun saavutat tavoitteesi, palkitse itseäsi hyvästä työstä. Jos et jostain syystä pääse tavoitteeseesi, pohdi, mistä se aiheutui ja yritä uudestaan.
 4. Minimoi häiriötekijät
  Mikäli opiskelet osin tai kokonaan työajalla, sovi esihenkilösi kanssa siitä, miten verkko-opintosi voidaan järjestää mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. On aina hyvä ilmoittaa kollegoille, kun siirryt opintoihisi kesken työpäivän. Näin he tietävät antaa sinulle opiskelurauhan. Sulje myös kaikki keskittymistä häiritsevät laitteet ja sovellukset. Samoin valitse itsellesi mieleinen paikka, jossa voit rauhassa syventyä opintoihisi.
 5. Nauti opiskelusta ja jaa oppimaasi muille
  On ensiarvoisen tärkeää, että olet motivoitunut suorittamaan verkko-opintojasi, sillä silloin myös nautit niistä enemmän. Kaiken, minkä ilolla opit, sen yleensä pitkään muistat. Kun kokemuksesi oppimisesta on myönteinen, todennäköisesti auliisti jaat kaikkea oppimaasi myös muille (mm. kollegat, ystävät, perhe, harrastuskaverit). Keskustele esihenkilösi kanssa siitä, miten verkkokurssilla oppimiasi tietoja ja taitoja sovellat nykyisiin tai uusiin työtehtäviisi. Näin konkretisoit verkko-opintojesi hyödyn myös työnantajallesi.Kukaan meistä ei ole koskaan täysin valmis, mutta jokainen meistä voi aina tulla paremmaksi. MUUVO-hankkeessa johtoajatuksena onkin, että työelämässä yksilöiden ja organisaatioiden uudistuminen perustuu ajantasaiseen ja tulevaisuutta ennakoivaan osaamiseen sekä sen jatkuvaan vahvistamiseen. Jatkuvan oppimisen hengessä MUUVO-hanke vastaa työelämässä olevan aikuisväestön tarpeisiin kehittää ja uudistaa osaamistaan työuran eri vaiheissa. Hankkeessa korostetaan sitä, että oppiminen on aina yksilöllistä, vaatii aktiivisuutta oppijalta, etenee vaiheittain ja rakentuu aiemmin opitun päälle.
  Artikkeli on julkaistu Laurea Journalissa 25.8.2022, CC BY-SA 4.0 -lisenssi