Skip to content
Home » Uncategorized

Uncategorized

Yhteisöllinen oppiminen yksinyrittäjän arjessa

Kannattava yrittäjyys edellyttää yrittäjältä ajan hermolla olemista ja jatkuvaa oppimista. Digitalisaatio ja vihreä siirtymä muuttavat asiakastarpeita ja toimintatapoja. Samaan aikaan markkinatilanne sekä tuotteiden ja palveluiden tuotanto- ja jakelukanavat muuttuvat. Menestyäkseen yrittäjän on sopeutettava liiketoimintaansa jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön sekä kysynnän vaihteluihin. Pienessä yrityksessä yrittäjä johtaa omaa ja yrityksensä toimintaa yksin. Tarvittavien kehittämistoimenpiteiden tunnistaminen, niiden käynnistäminen ja läpivientiin… Read More »Yhteisöllinen oppiminen yksinyrittäjän arjessa

MUUVO-hanke päättyi – muuv on!

MUUVO muutosvoimaa osaamisesta -hankkeen koulutus- ja valmennusmallin kulki läpi 165 henkilöä 53 yrityksestä. Hankkeen koulutusosuus toteutettiin itsenäisenä verkko-oppimisena valitulla oppimisalustalla. Hankkeen aikana tehdyt 24 mikrokurssia käsittelivät osaamisen kehittämisen ja johtamisen, itsensä kehittämisen, muutosjohtamisen sekä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen teemoja. Valmennuksissa MUUVOon osallistuneet reflektoivat mikrokursseilla opittua ja nivoivat sitä organisaatioidensa toimintatapoihin ja liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Hankkeen kohderyhminä olivat… Read More »MUUVO-hanke päättyi – muuv on!

Hankkeen vaikuttavuustarina 1

Vaikuttavuustarina 1 Rajoja ja rakenteita yksinyrittäjän arkeen teksti: Natasa Anttila Yrittäjä Veikko Isotalolla oli selkeä näkemys alan tulevaisuudesta ja suunnitelmissa panostaa Hardmakersin kasvuun. Mutta miten? Milloin? Millä resursseilla? Mistä ottaa kehittämiseen vaadittu aika ja energia? Mahdollisuus hypätä mukaan MUUVOn yksinyrittäjien ryhmään tarjosi arkeen ja kehittämiseen rajoja ja rakenteita. Valmennuksen aluksi tunnistettiin ja sanoitettiin yrittäjän arkea ja… Read More »Hankkeen vaikuttavuustarina 1

Webinaarit esittelivät oppeja ja koppeja MUUVO-polulta

Välitilinpäätös MUUVO muutosvoimaa osaamisesta-hankkeesta Kirjoittajat Mira Rajalakso ja Laura Mattila Marraskuussa 2022 MUUVO muutosvoimaa osaamisesta-hankkeen tiimi järjesti kaksi webinaaria, joissa esiteltiin hankkeessa testattava toimintamalli, sen toteuttamiseen liittyviä ajatuksia ja hankkeen palveluihin osallistuneiden palautteita käydystä MUUVO-polusta. Webinaareissa oli mukana vierailevia puhujia, jotka paneutuivat puheenvuoroissaan jatkuvan oppimisen asioihin ja muutosagenttien rooliin yrityksissä. MUUVO-polku mahdollistaa pk-yrityksille ketterän osaamisen kehittämisen… Read More »Webinaarit esittelivät oppeja ja koppeja MUUVO-polulta

Citius, altius, fortius – Onnistuneen yritysvalmennuksen tunnusmerkit

Kirjoittaja Mika Launikari MUUVO Muutosvoimaa osaamisesta -hanke (ESR 2021-2023) tukee uusimaalaisia yrityksiä niiden muutosjohtamisen ja osaamisen kehittämisen prosesseissa sekä vastuullisuusajattelun vahvistamisessa. MUUVO tarjoaa yritysten tarpeisiin räätälöityä koulutus- ja valmennusmallia. Sen tarkoituksena on parantaa yritysjohdon kyvykkyyttä liiketoiminnan strategisessa johtamisessa sekä henkilöstön osaamista toimia yrityksen tavoitteiden ja muutostarpeiden mukaisesti. MUUVO-hankkeessa uusimaalaisten yritysten kanssa toteutetut 8-12 viikkoa kestäneet koulutus-… Read More »Citius, altius, fortius – Onnistuneen yritysvalmennuksen tunnusmerkit

Minkä ilolla oppii, sitä ei hevillä unohda

Viisi vinkkiä verkko-opiskeluun Kirjoittajat: Mika Launikari & Mira Rajalakso, Laurea-ammattikorkeakoulu MUUVO Muutosvoimaa osaamisesta -hankkeessa (ESR 2021-2023) on vantaalaisille ja uusimaalaisille yrityksille kehitetty koulutus- ja valmennusmalli, jolla vahvistetaan yritysten kilpailukykyä kestävässä kehityksessä ja vastuullisuudessa sekä  henkilöstön osaamista ja sen tunnistamista. Koulutus perustuu itseohjautuvaan ja itsenäiseen verkko-opiskeluun digitaalisella oppimisalustalla sekä sitä tukevaan yrityskohtaiseen valmennukseen. Mikrokursseina opiskeltavat sisällöt liittyvät… Read More »Minkä ilolla oppii, sitä ei hevillä unohda

MUUVOn muutospolku vie kohti tulevaisuuden osaamista

Osaamisen terävöittäminen niin henkilöstössä kuin johdossakin kestävän kehityksen viitekehyksessä on innostanut yli 30 vantaalaista yritystä MUUVOn tarjoamalle muutospolulle. MUUVO-muutospolun koulutus- ja valmennussisällöt pohjautuvat osaamiskartoitukseen ja muutospolulla mukana olevien yritysten alkuselvitykseen. Se tehtiin Uudellamaalla loppuvuodesta 2021. Kartoituksessa selvitettiin yritysten nykyiset ja tulevat osaamistarpeet, koronapandemian vaikutus liiketoimintaan ja, miten kestävän kehityksen tavoitteet on otettu huomioon. Kartoitukseen vastanneiden 43… Read More »MUUVOn muutospolku vie kohti tulevaisuuden osaamista

Henkilöstön kouluttaminen – kulu vai investointi?

Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat -podcastin jaksossa “En ehdi miettiä työntekijöiden osaamisen kehittämistä” – esimiesten kootut selitykset puretaan myytti siitä, että kiire olisi syynä siihen, ettei yritys pystyisi keskittymään henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Podcastissa tuodaan esille monia koulutusta puoltavia näkökulmia esimerkiksi osaamisen kehittämisen merkitys yrityskasvussa. Hankeasiantuntija Juha Leskisen toimittamassa jaksossa toimitusjohtaja Heikki Havusela, Elfving Oy, painottaa, että osaamisen kehittäminen … Read More »Henkilöstön kouluttaminen – kulu vai investointi?

Mikro-oppiminen ja täsmäslotit oppimisen tehokeinoina

Tutkintoon tähtääville koulutuksille on paikkansa, mutta työpaikoilla tarvitaan myös toisenlaisia koulutus- ja oppimismahdollisuuksia. Viime aikoina on havahduttu laajemmin työelämälähtöiseen oppimiseen, esimerkiksi täsmäoppimiseen työnantajan järjestämässä koulutuksessa. Työnantajan näkökulmasta on toivottavaa, että oppiminen tapahtuisi arkisesti työyhteisöissä ja työpaikoilla. Lyhyt pysähtyminen ja osallistuminen koulutukseen tuovat parempia tehoja työhön kuin monen tunnin kestävät koulutukset. Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat -podcastin jaksossa Koulutus… Read More »Mikro-oppiminen ja täsmäslotit oppimisen tehokeinoina

Voiko organisaation muutos tapahtua itseohjautuvasti?

Työelämän jatkuvasta muutoksesta ja organisaatioiden yhä kiihtyvästä muutostarpeesta on kirjoitettu jo lähes kyllästymiseen asti. Samanaikaisesti itseohjautuvuus on noussut johtamisen ja esimiestyön kuumaksi puheenaiheeksi. Näiden kahden asian yhteensovittaminen johtamistyössä ei kuitenkaan aina tapahdu itsestään ja ongelmitta. Miten ja millä edellytyksillä organisaatioiden kehittymisen edellyttämä jatkuva muutos on mahdollista itseohjautuvissa organisaatioissa? Toimin yritysvalmentajana Laureassa käynnissä olevissa tutkimus- ja kehityshankkeissa.… Read More »Voiko organisaation muutos tapahtua itseohjautuvasti?